Navigation

Content

Bioamrywiaeth Sir Ddinbych

Mae Sir Ddinbych yn gartref i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Mae’r cynefinoedd amrywiol fel y twyni tywod arfordirol, y gweundiroedd grug, y coed hynafol a’r glaswelltir calchfaen yn hafan i ystod amrywiol o rywogaethau gwahanol.  

Cliciwch ar y lluniau isod neu ar y dolenni ar y chwith i weld y bywyd gwyllt sydd i’w cael yn ein sir.

Ewch i’n hadran prosiectau ar y wefan hon neu’r System Adrodd ar Weithredu Bioamrywiaeth i wybod mwy am ein gwaith cadwraethol. 

spacer Briwlys y galchfaen  Grugiar ddu  Y dyfrgi  Y fursen fawr dywyll  Llysywen bendoll yr afon  Waxcaps  Y forwennol fechan  Yr wiber  Llygoden bengron y dwr  Llyffant y twyni  Misglen dwr croyw  Heboglys Cymreig  Y wiwer goch  Madfall ddwr gribog  Eog  Y dylluan wen  Madfall y tywod  Pathew’r cyll  Y gwibiwr brith  Y llysywen Ewropeaidd

Footer

Gwnaed gan Splinter