Navigation

Content

Beth Fedra i ei Wneud?

"Nid gwaith llywodraethau yn unig yw amddiffyn bioamrywiaeth. Mae gan bob corff rhyngwladol ac anllywodraethol, y sector preifat a phob unigolyn rôl i’w chwarae o ran newid agweddau sydd wedi hen galedu, a dwyn i ben batrymau ymddygiad dinistriol"

Kofi Annan, cyn Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ynglyn â’r hyn y medrwch ei wneud dros fywyd gwyllt, boed gartref, yn yr ysgol, neu yn y gymuned, yn ogystal â rhoi cyngor i ffermwyr a busnesau.

Mae gosod blwch nythu i adar yn ffordd syml o helpu bywyd gwyllt.

Mae’r pethau bychain rydym yn eu gwneud fel unigolion yn ein hardaloedd lleol yn cyfrannu tuag at warchod bioamrywiaeth yn fyd-eang. Mae’n bwysig iawn ein bod oll yn gweithio i warchod ein planed ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – gan gynnwys ei bioamrywiaeth gwych.

Footer

Gwnaed gan Splinter