Navigation

Content

Merywen

Prosiect Merywen

Mae’r ferywen yn brysgwydd bytholwyrdd sy’n tyfu’n araf iawn, a gall dyfu hyd at 10m dan yr amodau cywir. Mae’r aeron yn cael eu cynhyrchu trwy gydol y flwyddyn a gall yr hadau gymryd hyd at ddwy flynedd i egino. Yn Sir Ddinbych mae’r ferywen i’w gweld mewn un lleoliad yn unig ar Fryniau Prestatyn. Mae’n rhywogaeth blaenoriaeth Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yn Sir Ddinbych, ac yn rhywogaeth blaenoriaeth yn y DU.

Defnyddir aeron y planhigyn meryw yn draddodiadol i flasu jinHanes

Yn hanesyddol, roedd yn gyffredin yn y DU a defnyddiwyd aeron y planhigyn i flasu jin. Ers y 1970au mae wedi gweld dirywiad dramatig o 70%. Ystyrir mai pori gormodol ynghyd â cholli tir pori mewn ardaloedd eraill sydd wedi arwain at y dirywiad hwn. 

Planhigyn meryw aeddfed ar Fryniau Prestatyn (Sarah Bird)

Y prosiect

Cafwyd bod y planhigion meryw ar Fryniau Prestatyn yn hen iawn, ac nid oeddynt yn atgynhyrchu bellach, felly heb ymyrraeth byddai’r planhigion wedi eu colli. Yn 2008, mewn partneriaeth gyda S Caer, plannwyd planhigion ifanc ar Fryniau Prestatyn a oedd wedi eu tyfu o doriadau a gymerwyd o’r planhigion a oedd eisoes ar y safle. Mae’r planhigion hyn yn cael eu monitro ac mae’r llystyfiant o gwmpas yn cael ei reoli gan Wasanaeth Cefn Gwlad Cymru yn y gobaith o ddatblygu poblogaeth iach o blanhigion meryw.

Footer

Gwnaed gan Splinter