Navigation

Content

Llyn Brenig

Fe gwblhawyd Llyn Brenig ym 1976 ac fe’i defnyddir i reoleiddio llif y dšr i’r Afon Dyfrdwy. Mae’r daith gron gyfan yn 15.2cilomedr neu 9.5 milltir, fodd bynnag, gellir dilyn teithiau byrrach, llinellol o’r ganolfan ymwelwyr neu unrhyw un o’r meysydd parcio.

! Nodwch y bydd Llwybr Llyn Brenig ar gau ar y 15-16 o Dachwedd 2014 ar gyfer Rali Cymru. www.walesrallygb.com

Syniadau am Deithiau:

Mae taith linellol o’r ganolfan ymwelwyr i’r ardal picnic ger Pont y Brenig yn 4.2cilomedr / 2.6 milltir pob ffordd ac fe gymer rhwng 45 munud ac 1 awr pob ffordd.

Mae taith linellol o’r ganolfan ymwelwyr, ar draws yr argae ac i fyny at yr ardal picnic islaw Gors Maen Llwyd yn 7cilomedr / 4.5 milltir ac fe gymer 1 ½ - 2 awr pob ffordd.

Footer

Gwnaed gan Splinter