Navigation

Content

Marchogaeth Ceffylau

Mae Sir Ddinbych yn lle ardderchog i fforio ar gefn ceffyl, boed hynny’n lonydd coediog a thiroedd eang Dyffryn Clwyd neu rostir agored a llwybrau mynydd Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.  

Marchogaeth Ceffylau

Mae yna dros 183km o Lwybrau Ceffyl yn Sir Ddinbych sydd, o’u cyfuno â’r culffyrdd sydd hefyd yn agored i rai ar gefn ceffyl, yn dod yn 200km a mwy o lwybrau sydd ar gael ar gyfer marchogaeth. 

Mae llwybrau ceffyl wedi eu cyfeirbwyntio gyda saethau glas ac mae gan gerddwyr, beicwyr a rhai sy’n marchogaeth ceffylau hawl i’w defnyddio.  Fe ganiateir gyrru car a cheffyl ar y culffyrdd ond nid ar y llwybrau ceffylau.

Mae Cymdeithas Merlota Prydain yn elusen aelodaeth blaengar ar gyfer lles a mynediad marchodwyr ceffylau. Cynrychiolir Sir Ddinbych gan ardal Gogledd Ddwyrain Cymru.

Y Gymdeithas Geffylau Brydeinig yw prif elusen aelodaeth farchogol y DU sy’n gweithio er mwyn lles a chyrchiad pob ceffyl a marchogwr.  Caiff Sir Ddinbych ei chynrychioli gan ardal Gogledd-ddwyrain Cymru.  I ddarganfod mwy ewch i (www.bhs.org.uk).

Marchogaeth y Bryniau

Marchogaeth y Bryniau

Taith heriol 28km o amgylch Parc Gwledig Moel Famau, ar hyd traciau, ffyrdd, caeau, trwy y goedwig a dros y bryniau. Mae y llwybr ar gyfer marchogion profiadol sydd yn medru canfod ei ffordd yng nghefn gwlad. Parcio ym Maes Parcio Moel Famau (Maes Parcio ochr Moel Fenlli yr rhan isaf) SJ88573. 

Download

Marchogaeth y Bryniau KML

Marchogaeth y Bryniau KML

Ffeil KML ar gyfer teclynau electronig. 

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter