Navigation

Content

Coed Nercwys

Safle 322 erw ydi Coed Nercwys dan berchnogaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac yn cael ei reoli mewn partneriaeth gydag Ardal Harddwch Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae’r safle yn gyforiog o hanes o gladdu yn yr Oes Efydd, mwyngloddio ac amaethyddiaeth; i blanhigfeydd a hamdden. Ceir y troellwr mawr, tylluanod corniog a madfallod cribog ymysg y rhywogaethau prin sy i’w cael yma.  

Footer

Gwnaed gan Splinter