Navigation

Content

Pen coed

Mae Pencoed yn goetir cymunedol a reolir mewn partneriaeth rhwng Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych a grwpiau gwirfoddol lleol. Bu prosiect yn cynnwys gwirfoddolwyr o’r cymunedau cyfagos yn helpu clirio sbwriel a gwella’r safle ar gyfer bywyd gwyllt ac ymwelwyr. 

Mae dau lwybr posib trwy’r coetir: taith linellol ar hyd y llwybr isaf, sy yn ei hun yn cynnig golygfeydd ardderchog o fannau lleol amlwg megis Castell Dinbych. Os ydych yn teimlo’n fwy heini, mae’r llwybr uchaf yn arwain at olygfan lle, gellid dadlau, y ceir y golygfeydd gorau o Gastell Dinbych a Dyffryn Clwyd!

Footer

Gwnaed gan Splinter