Navigation

Content

Llwybr Tynnu Camlas Llangollen

Fe ddefnyddiwyd y llwybr tynnu sy’n rhedeg ochr yn ochr â Chamlas Llangollen gan ferlod yn tynnu badau llawn llechi i Birmingham a thu hwnt. Bellach, caiff ei fwynhau gan gerddwyr a beicwyr yn mwynhau’r golygfeydd hyfryd ar draws Dyffryn y Ddyfrdwy. Mae’r daith hon ar y gwastad yn caniatáu ichi brofi llonyddwch y rhan enwog hon o’r Safle Treftadaeth Byd, wrth i ymwelwyr a thwristiaid yn eu badau basio heibio’n dawel.

Footer

Gwnaed gan Splinter