Navigation

Content

Gro Isa

Llain lydan o weirglodd heb ei thrin ydi Gro Isa, ar lan ddeheuol yr Afon Ddyfrdwy, sy’n enwog am ei samwn, brithyll brown a’r penllwyd. Mae’r glannau’n addas i ddyfrgwn a’r llygoden ddšr ymgartrefu. Mae’r glaswelltir, y coed a’r prysgwydd yn cynnig cynefin gwerthfawr ar gyfer mamaliaid bychain, chwilod ac adar nythu ac mae’r slabiau cerrig unionsyth yn nodwedd ddiddorol, hynod i ardal Corwen.

Gellir dilyn taith o Gorwen i’r Gro Isa a thu hwnt at lannau’r Afon Ddyfrdwy, gan fwyaf dros dir pori.  

Footer

Gwnaed gan Splinter