Navigation

Content

Rhywogaethau a amddiffynnir

Mae darpariaethau deddfwriaeth y DU ar gyfer amddiffyn planhigion ac anifeiliaid gwyllt yn bennaf i’w cael yn Neddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (fel y’i diwygiwyd) 1981. Mae rhai rhywogaethau yn cael eu gwarchod dan ddeddfwriaeth Ewropeaidd hefyd, wedi dod yn rhan o gyfraith y DU trwy Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.

Am wybodaeth bellach, llwythwch i lawr ‘Yn Fanwl – Amddiffyn Rhywogaethau’ isod.

Llygoden bengron y dwr (Cyngor Cefn Gwlad Cymru)

Yn fanwl - Amddiffyn Rhywogaethau

Yn fanwl - Amddiffyn Rhywogaethau

Gwybodaeth bellach ar rywogaethau a amddiffynnir.

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter