Navigation

Content

Taflenni

O’r dudalen hon, gallwch lwytho i lawr fersiynau electronig o lawer o’n taflenni.

Cyflwyniad I Reoli Perllan

Cyflwyniad I Reoli Perllan

Cynhyrchwyd gan Brosiect Adfer PerllanGogledd Ddwyrain Cymru 2012

Download

Tylluanod Gwynion

Tylluanod Gwynion

Cewch wybod am dylluanod gwynion a chymryd rhan yn ein prosiect tylluanod gwynion yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.    

Download

Bioamrywiaeth: Dyletswydd neu Gyfle

Bioamrywiaeth: Dyletswydd neu Gyfle

Dysgwch ragor am y ddyletswydd i warchod a chryfhau bioamrywiaeth, sy’n cael ei gosod ar awdurdodau lleol gan Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig.  

Download

Bioamrywiaeth yn Sir Ddinbych

Bioamrywiaeth yn Sir Ddinbych

Darllenwch am ychydig o’r bywyd gwyllt arbennig sydd i’w gael yn Sir Ddinbych.

Download

Y Mamal syn Dirywio Gyflymaf ym Mhrydain: Llygoden y Dŵr

Y Mamal syn Dirywio Gyflymaf ym Mhrydain: Llygoden y Dŵr

Lluniwyd y daflen hon yn rhan o’n prosiect ar gyfer llygod y dŵr yn Nyffryn Chwiler ac mae’n rhoi gwybodaeth am lygod y dŵr yn ogystal â chyngor i dirfeddianwyr ar sut i reoli tir mewn modd sy’n gyfeillgar i lygod y dŵr.

Download

Cofnod: Beth sydd yn eich Gardd chi?

Cofnod: Beth sydd yn eich Gardd chi?

Gwasanaeth gwybodaeth amgylcheddol Gogledd Cymru yw Cofnod ac mae’n cadw data biolegol i’n rhanbarth ni. Cewch wybod am gofnodi bywyd gwyllt – gan ddechrau ar garreg eich drws.

Download

Ffromlys yr Himalaya: Rhybudd Rhywogaeth Ymwthiol

Ffromlys yr Himalaya: Rhybudd Rhywogaeth Ymwthiol

Darllenwch am ffromlys yr Himalaya a'r problemau a all ei achosi, a chael gwybod sut i gymryd rhan â rheoli planhigyn ymledol hwn.

Download

Arweinlyfr Poced i Blanhigion Pyllau

Arweinlyfr Poced i Blanhigion Pyllau

Rhestr o blanhigion i’w hosgoi a dewisiadau eraill da i’ch pwll chi.     

Download

Bywyd Gwyllt Gwarchodedig ac Adeiladau

Bywyd Gwyllt Gwarchodedig ac Adeiladau

Cyfarwyddyd i ddatblygwyr a pherchenogion eiddo am fywyd gwyllt gwarchodedig.                     

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter