Navigation

Content

Yn yr ysgol

Tiroedd ysgol

Gall tiroedd ysgol, os cânt eu rheoli’n sensitif, gefnogi amrywiaeth o fywyd gwyllt. Trwy greu ardaloedd bywyd gwyllt, medrwch gynyddu amrywiaeth cynefinoedd ar diroedd yr ysgol, gan ddenu mwy o rywogaethau gwahanol.

Llwythwch i lawr ein Pecyn Garddio Bywyd Gwyllt ar waelod y dudalen i gael gwybodaeth ar greu gardd bywyd gwyllt i’r ysgol.

Adnoddau i athrawonBioamrywiaeth yn Ysgol Bro Famau

Mae llawer o adnoddau rhagorol ar gael ar y rhyngrwyd i ddysgu plant ynglŷn â bioamrywiaeth a chadwraeth natur. 

Dyma rai o’n ffefrynnau ni: Woodland Trust Nature Detectives, Butterfly Conservation Trust, RSBP, Wildlife Watch, Marine Conservation Society, Forest Education Initiative.

Mae ein swyddog bioamrywiaeth ar gael i roddi sgwrs yn yr ysgol. Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.

Mae Parc Gwledig Loggerheads ger yr Wyddgrug yn lle gwych ar gyfer ymweliad ysgol i blant o bob oedran. Cysylltwch â Chanolfan Bryniau Clwyd ar 01352 810586 am wybodaeth bellach.

Dewch yn ôl i’r dudalen hon gan ein bod yn datblygu mwy o adnoddau i athrawon a fydd ar gael i’w llwytho i lawr.

Pecyn Gwybodaeth Garddio Bywyd Gwyllt

Pecyn Gwybodaeth Garddio Bywyd Gwyllt

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter