Navigation

Content

Dewch i gerdded

Dewch i gerddedFyddwch chi’n mwyhau cerdded yn y bryniau, cerdded wrth y môr neu ddim ond cerdded mewn gršp o gwmpas eich strydoedd lleol?

Hoffech chi golli pwysau, gwella eich ffitrwydd, gwella eich iechyd neu gyfarfod â phobl?  Beth bynnag fo’r rheswm ymunwch ag un o’n teithiau!

Mae gennym raglen wythnosol a misol o deithiau byr a hirach ac mae iddyn nhw fanteision sylweddol.

Pam cerdded?

Manteision cerdded i’ch iechyd …….

  • Gostwng a rheoli pwysedd gwaed;  
  • Cynnal neu golli pwysau;
  • Gwella lefel eich colesterol;
  • Lleihau’r risg o afiechyd ar y galon, strôc a’r clefyd siwgr;
  • Cynyddu más yr esgyrn i oedi neu atal osteoporosis;
  • Lleihau pwysedd a phryder;
  • Gwella’r gallu i ganolbwyntio;
  • Cynyddu hunanhyder;
  • Ymdopi â thasgau bob dydd;
  • Rhoi mwy o egni i chi a sicrhau eich bod yn cysgu’n well.

Beth i’w wisgo?

Pâr o esgidiau cyfforddus yw’r unig gyfarpar sydd ei angen pan fyddwch yn dechrau cerdded am y tro cyntaf.  Os bydd eich esgidiau’n dal i fod yn gyfforddus yna does dim angen unrhyw beth arall.

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01745 356197

Cyswllt: http://www.lets-walk-cymru.org.uk

Troedio Clwyd

Troedio Clwyd

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter