Navigation

Content

Llwybr Hiraethog

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas, Cerrigydrudion, Llanfihangel Glyn Myfyr a Llanrhaeadr ar hyd cyfres o lwybrau cyhoeddus, lonydd a ffyrdd tawel. Mae’r llwybr yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau penwythnos hir i gerddwyr profiadol – gyda chyfle i ddilyn cylchdeithiau byr ar hyd rhannau o’r llwybr ar gyfer y rhai hynny sy’n chwilio am brofiad llai anturus. Dyma ffordd wych i fwynhau rhostiroedd Mynydd Hiraethog a phentrefi’r ardal lle ceir digonedd o lefydd i aros am fwyd a diod ac i werthfawrogi’r golygfeydd. 

Llwybr Hiraethog

Download

Map Llwybr Hiraethog

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter