Navigation

Content

Milltiroedd Cymunedol

Ond does dim rhaid i bob llwybr fod yn sialens am bellteroedd maith - mae yna nifer o lwybrau byrrach ar draws y sir neu lwybrau byr sy’n cymryd oddeutu awr.  Yn aml bydd y rhain yn fforio rhai o fannau mwyaf arbennig Sir Ddinbych neu’n cysylltu cymunedau.   Mae cyfres Cerdded Cefn Gwlad Sir Ddinbych yn trafod y llwybrau cerdded gorau yn y sir mewn un llyfryn gydag ystod o lwybrau i ddewis ohonyn nhw - o’r byr a’r hawdd iawn i’r rhai mwy ymdrechgar.  Cadwch lygad hefyd am Ddarganfod Cefn Gwlad Corwen neu Fforio Prestatyn  ar gyfer llwybrau byr o gwmpas Safleoedd Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych - neu’r gyfres Milltiroedd Cymunedol sy’n llwybrau cymuned yn cysylltu pentrefi a mannau eraill o ddiddordeb.

Llwybr Tyrnog

Llwybr Tyrnog

Taith gerdded gylchol hyfryd 4.3 milltir o amgylch pentref Llandyrnog, sy'n cynnwys rhan o Ddyffryn Clwyd nas chwiliwyd fawr gan neb.

Download

Clywedog Clwyd

Clywedog Clwyd

Taith gerdded gylchol 4.7 milltir o amgylch pentrefannau atyniadol Llanynys a Rhewl sy'n cynnwys rhan o Ddyffryn Clwyd nas chwiliwyd fawr gan neb.

Download

Pendref Dinbych

Pendref Dinbych

Dewis o deithiau gerdded gylchol o amgylch dref canoloesol Dinbych, sy'n cynnwys y dref a'r cefn gwlad cyfagos.

Download

Tremeirchion

Tremeirchion

Taith gylchol o Dremeirchion sy'n cysylltu â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa gyda phanoramâu eang o Ddyffryn Clwyd.

Download

Llwybr Bryn Heulog

Llwybr Bryn Heulog

Llwybr syfrandol 4.5 milltir o Langollen sy'n dringo'n ddigon uchel i roi golygfeydd gwych o Ddyffryn Llangollen, yn ogystal â mwynhau heddwch y gamlas.

Download

Graigfechan

Graigfechan

A circular walk from the village of Graigfechan, which links to Offa’s Dyke Path National Trail and takes in views of the Vale of Clwyd and beyond.

Download

Llangynhafal a Hendrerwydd

Llangynhafal a Hendrerwydd

Dewis o gylchdeithiau diddorol, sydd yn cynnwys Dyffryn Clwyd, Parc Gwledig Moel Famau Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa. Mae’r llwybrau’n mynd heibio nifer o nodweddion hanesyddol, gan gynnwys wyth ffermdy gwag, ffynnon sanctaidd hudol a’r eglwys trawiadol Sant Cynhafal.

Download

Ceidiog

Ceidiog

Taith gylchol 2.5 milltir o hyd yng nghefn gwlad hardd ardal Llandrillo.

Download

Yr Hen Rheilffordd

Yr Hen Rheilffordd

Mwynhewch tro hamddenol yn Nyffryn Dyfrdwy, ar hyd yr hen rheilffordd a'r gamlas ger Traphont Ddwr gwefreiddiol Pontcysyllte.

Download

Henllan

Henllan

Cylchdaith cerdded 4.2 milltir o bentref Henllan.

Yn swatio mewn dyffryn i'r gogledd orllewin o Ddinbych, mae Henllan wedi ei ddynodi yn ardal cadwraeth oherwydd ei ffyrdd cul gyda rhesi o dai yn agor yn syth allan âi'r ffordd.

Download

Coed a Chreigiau ac Craig Adwy-Wynt

Coed a Chreigiau ac Craig Adwy-Wynt

Teithiau cylchol o amgylch pentrefi Pwllglas a Llanfair Dyffryn Clwyd

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter