Navigation

Content

Safleoedd a amddiffynnir

Fel dull o ddiogelu ac amddiffyn bioamrywiaeth, mae safleoedd y tybir eu bod yn bwysig yn rhyngwladol, yn genedlaethol a/neu’n lleol am eu cynefinoedd a’u rhywogaethau wedi eu dynodi dan warchodaeth amrywiol ddeddfwriaeth bywyd gwyllt.

Mae’r ddogfen ‘Yn Fanwl – Safleoedd a Amddiffynnir’ yn cynnwys crynodeb o wahanol fathau o safleoedd a amddiffynnir a goblygiadau’r dynodiad. Mae gwybodaeth bellach ar y safleoedd hyn a rhestr lawn o safleoedd y DU ar gael ar wefan JNCC. Mae mapiau a dogfennau pellach ar y rhai sydd yng Nghymru i’w gweld ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Isod, medrwch lwytho mapiau Sir Ddinbych i lawr yn dangos ein safleoedd rhyngwladol, cenedlaethol a lleol pwysig.

Yn fanwl - Safleoedd a Amddiffynnir

Yn fanwl - Safleoedd a Amddiffynnir

Gwybodaeth bellach ar safleoedd a amddiffynnir.

Download

Safleoedd a Amddiffynnir yn Rhyngwladol yn Sir Ddinbych

Safleoedd a Amddiffynnir yn Rhyngwladol yn Sir Ddinbych

Download

Safleoedd a Amddiffynnir yn Genedlaethol yn Sir Ddinbych

Safleoedd a Amddiffynnir yn Genedlaethol yn Sir Ddinbych

Download

Safleoedd a Amddiffynnir yn Lleol yn Sir Ddinbych

Safleoedd a Amddiffynnir yn Lleol yn Sir Ddinbych

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter