Navigation

Content

Crynodeb or ddeddfwriaeth

Mae amddiffyn natur yn gyfreithiol â’i wreiddiau yn y 19eg ganrif, yn seiliedig ar amddiffyn adar gwyllt. Mae deddfwriaeth ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd a safleoedd arbennig wedi bod yn ysbeidiol, ond mae gennym nawr amrywiol gyfreithiau gwahanol, yn genedlaethol a rhyngwladol, yn amddiffyn ein rhywogaethau a’n cynefinoedd pwysig sydd angen eu hystyried wrth ymgymryd â gweithgareddau a allai effeithio bywyd gwyllt.

I ddysgu mwy am ddeddfwriaeth bioamrywiaeth Ewrop a’r DU, llwythwch i lawr ‘Yn Fanwl – Deddfwriaeth Bioamrywiaeth’ ar waelod y dudalen.

Yn fanwl - Deddfwriaeth Bioamrywiaeth

Yn fanwl - Deddfwriaeth Bioamrywiaeth

Gwybodaeth bellach ar ddeddfwriaeth bioamrywiaeth.

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter