Navigation

Content

Newyddion diweddar

Ar hyn o bryd ceir 58 stori.

 • Adfywio Tirlun Byw

  05.12.2014

  Mae Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych yn rhan o brosiect cadwraeth bywyd gwyllt newydd a chyffrous yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint.  Bydd Prosiect Tirluniau Byw Alun a Chwiler yn gwella cynefinoedd ac o fudd i rywogaethau sy’n byw yn ardaloedd Afon Alun (Alyn) ac Afon Chwiler (Wheeler). Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Cynghorau Sir Ddinbych a Sir y Fflint, AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.  

  Gweld digwyddiad

 • Brwydro’r Ffromlys Chwarennog

  12.11.2014

  Dechreuwyd Frwydro’r Ffromlys Chwarennog yn Sir Ddinbych yng Nghorwen ddechrau Gorffennaf, gydag ymweliad gan y BBC. Roedd y criw yno’n ffilmio ar gyfer "Escape to the Country" ac yn ymuno â staff Cefn Gwlad a'r AHNE cafwyd gwirfoddolwyr, ein Hyrwyddwr Bioamrywiaeth y Cyng Huw Jones, Artistiaid Preswyl Corwen - Camp Little Hope a'r Cydlynydd Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol, Meryl Norris o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Ar ôl sawl awr yn gweithio'n galed, fe gliriwyd llawer ac roeddem yn gallu gweld yr afon unwaith eto. Ar ôl barbiciw yn hwyrach ymlaen yn y prynhawn ac ychydig mwy o waith, rhoddwyd yr offer i lawr ac fe gurwyd cefnau.

  Gweld digwyddiad

 • Fforwm Mynediad Lleol Sir Ddinbych

  17.09.2014

  GWAHODDIAD I FYNEGI DIDDORDEB MEWN BOD YN AELOD O’R FFORWM Mae Cyngor Sir Ddinbych yn y broses o ailbenodi Fforwm Mynediad Lleol statudol, fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Mae’r Fforwm yn gyfrifol am gynghori'r Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a chyrff eraill ynghylch gwella mynediad cyhoeddus i dir yn y sir er mwyn diben hamddena yn yr awyr agored ac i fwynhau'r ardal.

  Gweld digwyddiad

 • Newyddion Cefn Gwlad Sir Ddinbych Gorffennaf 2014

  30.07.2014

  This needs to copy the title of the publication.

  Ymladd estroniaid, bwyta cacen, golygfeydd, gwisgo arfwisg, cael babis a llawer mwy -Gwasanaeth Cefn Gwlad a Threftadaeth

  Gweld digwyddiad

Previous PageY dudalen nesaf

Footer

Gwnaed gan Splinter