Navigation

Content

Taith Sgrinio am Oes

Dyddiad: 01.07.2015

Math: Cerdded

Walking Difficulty: Unknown

Mae Dewch i Gerdded Sir Ddinbych a Sgrinio am Oes wedi dod at ei gilydd i hyrwyddo pwysigrwydd sgrinio er iechyd ac i hyrwyddo mwy o bobl i gymryd rhan yn yr rhaglen sgrinio sydd ar gael trwy y gwasanaeth iechyd ac i gadw yn iach trwy gerdded. Byddem yn ddiolchgar os y byddech yn medru anfon manylion y daith gerdded i'ch aelodau er mwyn ceisio hyrwyddo pobl i ymuno yn y daith ar Orffennaf y 1af ac i dynnu sylw at y mater pwysig yma. Bydd y daith yn dechrau am 10:30 ar Ddydd Mercher y 1af o Orffennaf o Llain Fowlio Llanelwy (LL17 0RQ) ac yn cymryd tua awr.

Footer

Gwnaed gan Splinter