Navigation

Content

Ystlum trwyn pedol lleiaf

Prosiect Trwyn Pedol Lleiaf

Mae’r ystlum trwyn pedol lleiaf yn un o’r lleiaf o rywogaethau ystlumod Prydain. Mae’n pwyso rhwng  5 a 9g, ac mae hyd y corff rhwng 35 a 45mm. Mae ganddo drwyn cymhleth i helpu gyda’r system ecoleoliad fanwl.

Mae’n rhywogaeth blaenoriaeth Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Prydain (BAP), ac yn rhywogaeth BAP lleol i Sir Ddinbych hefyd.

Hanes

Yn hanesyddol roedd gan yr ystlum trwyn pedol lleiaf ddosbarthiad yn ymestyn o Gymru, ar draws gogledd Lloegr, gogledd y Canolbarth a de-orllewin Lloegr. Fodd bynnag, mae poblogaethau wedi dioddef o ganlyniad i aflonyddu ar glwydi ac arferion amaethyddol dwys. Heddiw, gellir ond eu gweld yng Nghymru a De-orllewin Lloegr.

Y prosiect

Mae dwy glwyd ystlumod trwyn pedol lleiaf yn Sir Ddinbych lle mae camerâu is-goch wedi eu gosod i ffilmio’r ystlumod - yn Nant Clwyd y Dre yn Rhuthun a Phlas Bodidris ger Llandegla. Gall ymwelwyr â Nant Clwyd y Dre wylio’r ystlumod ar sgrîn yn yr amgueddfa, sy’n boblogaidd iawn. Mae’r ffilm sy’n cael ei recordio ym Mhlas Bodidris yn cael ei ddadansoddi i wella ein deallwriaeth o’r ystlum trwyn pedol lleiaf.

Gall lluniau fyw o'r clwydfan yn Blas Bodidris eu gweld ar wefan CCGC - os gwelwch yn dda nodi bod y clwydfan yn bennaf wag yn ystod misoedd y gaeaf.

Footer

Gwnaed gan Splinter